Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
1 januari 2021 Pågående

Samla rättspraxis gällande barnkonventionen

Dnr: x
Extern ref.: x

Uppdrag att samla rättspraxis avseende FN:s konvention om barnets rättigheter från nationella och internationella domstolar.

Uppdrag givet i Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2020 samt 2021 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter.

Avrapportering till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022. Delredovisning den 31 mars 2021.

Resultat från Barnombudsmannen

Detta uppdrag påbörjades 2019 och har resulterat i en intern databas i vilken Barnombudsmannen samlar avgöranden där barnkonventionen nämns uttryckligen från högsta instanser i Sverige och vissa andra länder.

På vår webbplats barnombudsmannen.se presenterar vi utifrån olika teman några av de domar som faller ut i våra bevakningar, för att följa hur rättspraxis gällande barnkonventionen utvecklas över tid. Vi gör dock ingen analys eller bedömning av resultatet.