Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
1 januari 2021 Pågående

Samla rättspraxis gällande barnkonventionen

Dnr: BO2022-0067
Extern ref.: S2022/04810 (delvis)

Uppdrag att samla rättspraxis avseende FN:s konvention om barnets rättigheter från nationella och internationella domstolar.

Uppdrag givet i Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2020-2023.

Uppdraget har avrapporterats till regeringen 2021, 2022 och 2023. Nästa rapport till regeringen ska lämnas senast den 1 mars 2024.

Resultat från Barnombudsmannen

Detta uppdrag påbörjades 2020 och har resulterat i en intern databas i vilken Barnombudsmannen samlar avgöranden där barnkonventionen nämns uttryckligen från högsta instanser i Sverige, vissa andra länder och vissa internationella domstolar. Fokus ligger på svenska instanser.

På vår webbplats barnombudsmannen.se presenterar vi nyheter och teman utifrån avgöranden i databasen i syfte att sprida information om rättspraxis vi får kunskap om genom vårt arbete med databasen.