Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
1 januari 2020 Avslutade

Samverka med länsstyrelserna kring utveckling och tillämpning av barnets rättigheter

Extern ref.: A2019/01274

Uppdrag att samverka med länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner.

Uppdrag givet i A2019/01274 och i regleringsbrev för Barnombudsmannen 2020 samt 2021 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter.

Avrapportering till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Rapport och resultat från Barnombudsmannen

Detta uppdrag har pågått sedan 2017, då Barnombudsmannen fick i uppdrag av regeringen att stödja kommuner och regioner i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter inom centrala verksamhetsområden (S2016/07874/FST). Barnombudsmannen har kallat uppdraget Barnrätt i praktiken (BIP).

Stöd och verktyg

I detta uppdrag har Barnombudsmannen utvecklat många stöd och verktyg som finns att tillgå på vår webbplats, bland annat vårt processtöd Barnrättsresan, en webbutbildning om barnkonventionen eller flera webbseminarier. 

Webbutbildning om barnkonventionen 

Barnrättsresan för kommuner och regioner

Prövning av barnets bästa

Stöd och verktyg