Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
21 december 2023 Pågående

Stöd till myndigheter, kommuner och regioners arbete med den egna verksamhetens tillgänglighet och anpassning för barn

Extern ref.: S2023/03257 (delvis)

Barnombudsmannen ska ta fram ett metodstöd för statliga myndigheters, kommuners och regioners arbete med att göra den egna myndighetens verksamhet, eller den verksamhet myndigheten ansvarar för, känd samt tillgänglig och anpassad för barn. I uppdraget ingår det för Barnombudsmannen att vid behov bistå Diskrimineringsombudsmannen, Inspektionen för vård och omsorg och Statens institutionsstyrelse i deras uppdrag att vidta åtgärder för att göra den egna myndighetens verksamhet, eller den verksamhet myndigheten ansvarar för, känd samt tillgänglig och anpassad för barn (i enlighet med uppdrag i respektive myndighets regleringsbrev för 2024). I genomförandet av uppdraget ska Barnombudsmannen bl.a. föra dialog med Sveriges Kommuner och Regioner.