Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
1 januari 2021 Pågående

Undersöka utvecklingsbehov för att göra skolan till en trygg och inkluderande plats

Barnombudsmannen har av regeringen fått i uppdrag att undersöka de utvecklingsbehov och insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära (A2020/02710; A2020/02668). Dessutom ska i uppdraget särskilt beaktas det som framkommit inom ramen för uppdragen att inhämta erfarenheter från barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer samt att vara strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter (A2019/01276; A2020/01470). I enlighet med regeringens regleringsbrev till Barnombudsmannen för budgetåret 2022 ska en delredovisning av uppdraget presenteras senast 31 mars 2022 och en slutredovisning presenteras senast 31 mars 2023 (A2021/02402; A2021/02368, delvis).

Delredovisning av uppdraget till regeringen (Socialdepartementet).