Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
1 januari 2021 Pågående

Undersöka utvecklingsbehov för att göra skolan till en trygg och inkluderande plats

Barnombudsmannen ska undersöka vilka utvecklingsbehov och insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära. I uppdraget ska särskilt beaktas vad som framkommit inom ramen för dels uppdraget att inhämta erfarenheter från barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer (A2019/01276), dels uppdraget som strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (A2020/01470).

En redovisning av uppdraget ska ske senast den 1 mars 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).