Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
1 januari 2021 Avslutade

Undersöka utvecklingsbehov för att göra skolan till en trygg och inkluderande plats

På uppdrag av regeringen har Barnombudsmannen undersökt de utvecklingsbehov och insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära (A2020/02710; A2020/02668). Uppdraget har särskilt beaktat det som framkommit inom ramen för uppdragen att inhämta erfarenheter från barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer samt att vara strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter (A2019/01276; A2020/01470). En slutredovisning har presenterats i enlighet med regeringens regleringsbrev till Barnombudsmannen för budgetåret 2022 (A2021/02402; A2021/02368, delvis).

Resultat från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen har undersökt vilka insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära. Resultaten är sammanställda i denna rapport.