Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
1 januari 2021 Avslutade

Utveckla stöd gällande att förebygga och motverka våld mot barn

Uppdrag att utveckla stöd och informationsmaterial gällande hur man kan förebygga och motverka alla former av våld mot barn riktat till professioner i myndigheter, kommuner och regioner och även direkt till barn.

Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2020 samt 2021 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter.

Rapporterades till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

Resultat från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen har tagit fram en temasida där barn delar med sig av sina erfarenheter och funderingar kring våld, vilken finns på sidan Mina Rättigheter.

Temasida: Koll på våld

Det finns en kortövning med syfte att göra våld pratbart som kan användas i undervisningen. Övningen finns på sidan Mina Rättigheter mot pedagoger.  

Kortövning: Gör våld pratbart

Barnombudsmannen har även tagit fram ett tematest riktat mot kommuner och regioner som syftar till att ge en nulägesanalys för verksamhetens arbete kring barns rätt till skydd från våld och övergrepp. Testet finns på vårt processtöd Barnrättsresan.

Tematest: Barns rätt till skydd mot våld