Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Barn på flykt - Barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande

Barnombudsmannen har mött 450 ensamkommande barn och unga och tagit del av deras erfarenheter.

  • Sakområde
    • Barn i migration
Bild på omslag

Barn på flykt - Barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande

Barn på flykt - Barns och ungas röster om mottagandet av ensamkommande

Om publikationen

Sedan 2009 har antalet personer som söker asyl i Sverige ökat stadigt. År 2014 sökte 81 301 personer asyl i Sverige, vilket då var den högsta siffran sedan Balkankriget i början av 1990-talet.

Av de personer som sökte asyl i Sverige under 2014 var 23 108 under 18 år och av dem var 7 049 ensamkommande. Migrationsverket gjorde i början av 2015 bedömningen att det totala antalet asylsökande skulle minska, men att antalet ensamkommande barn skulle öka. Under det första halvåret 2015 verkade Migrationsverkets bedömning stämma. Men från september och framåt ökade antalet asylsökande drastiskt. Totalt sökte 162 877 personer asyl i Sverige under 2015. Av dessa var 70 384 barn, varav 35 369 var ensamkommande. Majoriteten av de ensamkommande barnen kommer från Afghanistan, men det är även många ensamkommande barn från Syrien, Irak, Eritrea och Somalia samt statslösa barn.

De ökade strömmarna av ensamkommande barn tros bero på att den konfliktfullda situationen i Afghanistan har förvärrats samt att de afghaner som lever i exil i Iran riskerar att skickas av iranska myndigheter för att delta i kriget i Syrien. En bidragande orsak tros också vara att flyktvägarna genom Europa blivit säkrare i och med att gränsen mellan Turkiet och Grekland har öppnats.