Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
Publikation

Barns röster om jämställdhet

Rapporten bygger på de samtal som Barnombudsmannen under 2016 haft med 35 barn i åldersgrupperna 5, 10 och 14 år.

Barns röster om jämställdhet

Barns röster om jämställdhet

Om publikationen

Det borde inte vara könet som gör vem vi är, det borde vara vilka actions vi gör i livet. Vad vi gör, har gjort i livet som gör oss till den vi är. Inte vem vi är född som.

Så sammanfattar en 14-årig pojke sin syn på jämställdhet. Det är också en bra beskrivning av en av grundprinciperna i FN:s konvention om barnets rättigheter, som handlar om alla barns lika värde och barns rätt att utveckla en egen identitet, oavsett bland annat kön.

Trots många studier om jämställdhet saknas i stor utsträckning barns och ungas egna röster och perspektiv. Kunskapen om hur barn själva ser på jämställdhet och om hur barn upplever ojämställdhet i sin vardag och i samhället är begränsad. Med bakgrund av detta fick Barnombudsmannen hösten 2015 i uppdrag av regeringen att prata med flickor och pojkar om deras erfarenheter av ojämställdhet. Syftet med uppdraget var att öka kunskapen om hur barn själva upplever ojämställdhet, om hur normer och värderingar kring könstillhörighet och könsroller påverkar barn och om hur barn kan involveras i jämställdhetsarbete.

Det är tydligt att de barn vi har lyssnat på redan från låg ålder har erfarenheter och åsikter om ojämställdhet. Ett genomgående starkt budskap från de barn vi har mött är att alla barn måste få vara sig själva. De beskriver också hur de agerar och protesterar mot sådant som de upplever som orättvist och felaktigt, vilket många gånger är situationer som handlar om ojämställdhet. Det är också tydligt att barn har kunskap och vill vara med och bidra till lösningar som stärker jämställdhetsarbetet. Detta aktörskap behöver vuxenvärlden bli bättre på att se och stödja.

Vår förhoppning är att rapporten ska ge såväl beslutsfattare som yrkesverksamma som möter barn nya perspektiv i arbetet för jämställdhet.