Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Bryt tystnaden

Barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa.

  • Sakområde
    • Barns hälsa
Omslagsbild

Bryt tystnaden

Bryt tystnaden

Om rapporten

Barnombudsmannen har under 2013 mött och lyssnat till 62 barn och unga i åldrarna 8–24 år för att ta del av deras erfarenheter och upplevelser av den hjälp som finns att få när man är ung och mår psykiskt dåligt. De medverkande har delat med sig av sina erfarenheter av elevhälsan, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin (bup) och psykiatrisk slutenvård och tvångsvård.
I årsrapporten berättar barn och ungdomar hur de själva upplever den hjälp de har fått i svåra situationer, vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras i samhällets stöd för barn med psykisk ohälsa. Barnombudsmannen har analyserat situationen för dessa barn och ungdomar för att se hur samhället lever upp till barnkonventionen.
Vår analys mynnar ut i fyra förslag till förändringar som tydligt tar sin utgångspunkt i barnkonventionen.