Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

En skrift om barnkonventionen

Barnkonventionen är utgångspunkten för regeringens barnrättspolitik. Under de 30 år som gått sedan konventionen antogs 1989 har arbetet utvecklats till ett strategiskt arbete för att alla åtgärder som rör barn ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv.

En skrift om barnkonventionen

En skrift om barnkonventionen

Att säkerställa och tillgodose de mänskliga rättigheter som barn har är en ständigt pågående process. Att känna till konventionens innehåll och att förstå hur den ska tolkas för att tillgodose barns rättigheter kommer att vara avgörande för hela samhället.

Den här skriften innehåller en reviderad svensk översättning av barnkonventionen. De 42 första artiklarna, som direkt rör barns rättigheter, kommer att inkorporeras i lag. Övriga tolv artiklar handlar om FNs: arbete och blir inte inkorporerade.

Förutom barnkonventionens text innehåller skriften även fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter och fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi samt strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

Det publicerade materialet får återges helt eller delvis, gärna med uppgift om källan.

I paketet ingår 5 exemplar.

ISBN 978-91-38-32758-6