Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Nyanlända barns hälsa

2015 kom det 70 000 barn till Sverige för att söka asyl. Barnombudsmannens medarbetare har träffat ett antal av dessa barn och fått en bild av hur de har det, hur de tagits emot och hur de mår.

  • Sakområde
    • Barn i migration
    • Barn och hälsa
Bild på omslag

Nyanlända barns hälsa

Nyanlända barns hälsa

Om publikationen

Under 2015 mötte vi drygt 450 ensamkommande barn mellan 9-18 år. Detta följdes upp av ytterligare samtal med 145 barn under 2016, enskilt och i grupp. En enkät har också riktats till 1 000 skolsköterskor för att bredda bilden kring nyanlända barns hälsa.

Resultatet visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa. Problemen som nyanlända barn har är av allvarlig karaktär och kan vara exempelvis posttraumatisk stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende. Barnombudsmannens rapport visar också att barns tillstånd riskerar att bli värre under asylprocessen i Sverige.