Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Om barns och ungas utsatthet för rasism

Barnombudsmannen har kartlagt befintlig forskning och kunskap, haft dialog med barn och unga själva samt med aktörer inom civilsamhället. Resultatet visar att rasism är en del i barns vardag från tidig ålder. Den kommer till uttryck på många olika sätt och barn utsätts för i olika miljöer av både andra barn och vuxna. Många upplever också en hård rasistisk jargong i framför allt skolan.

  • Publikation
    • Övriga publikationer
Bild på omslag

Om barns och ungas utsatthet för rasism

Om barns och ungas utsatthet för rasism

Förtydligande och rättelse
I avsnittet som handlar om definitioner av rasism vill vi göra en rättelse och ett förtydligande av nothänvisning. Viktigt att ha med sig vid läsningen av definitioner av olika rasismer är att det inom forskningen finns många olika perspektiv på, och definitioner av, rasism. Dessa definitioner och begrepp förändras också över tid. Så här ska definitionerna i rapporten vara, sidan 9:

Olika slags rasism-beskrivningar
Det har blivit allt vanligare att prata om och benämna olika rasismer i plural, vilken synliggör att rasism kan uttryckas på många olika sätt för olika grupper.
De rasismer som brukar nämnas är:
• Rasism mot judar – antisemitism.
• Rasism mot muslimer – islamofobi.
• Rasism mot svarta – afrofobi/antisvart rasism
• Rasism mot romer – antiziganism.
• Rasism mot urfolk, exempelvis mot samer.
• Rasism mot de meänkieli- och finskspråkiga minoriteterna.
• Rasism mot asiater.

Läs hela rättelsen här