Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Överläggning om nyanlända och asylsökande barns psykiska ohälsa

  • Sakområde
    • Barn i migration
    • Barn och hälsa
Bild på omslag

Överläggning om nyanlända och asylsökande barns psykiska ohälsa

Överläggning om nyanlända och asylsökande barns psykiska ohälsa

Om publikationen

Hösten 2016 genomförde Barnombudsmannen en enkätundersökning hos elevhälsan om asylsökande och nyanlända barns hälsa. Resultatet visade att barns psykiska mående riskerar att förvärras under asylprocessen och att barnen ofta inte får den vård och det stöd de behöver. Under hösten 2017 fick Barnombudsmannen indikationer på en ökad psykisk ohälsa och en mer utbredd känsla av hopplöshet bland ensamkommande barn och unga. Detta föranledde ytterligare undersökning genom djupintervjuer av 20 skolsköterskor för att få en bild av hur situationen förändrats inom elevhälsan.

Mot bakgrund av detta kallade Barnombudsmannen den 21 november 2017 in representanter från nio kommuner, två regioner och ett landsting för att diskutera ensamkommande barns psykiska ohälsa. De deltagande kommunerna var Göteborg, Helsingborg, Härnösand, Kristianstad, Luleå, Malmö, Stockholm, Trollhättan och Örebro. Därutöver deltog även Region Gotland och Skåne samt landstinget Västernorrland.

Slutsatserna från diskussionerna finns sammanfattade i detta dokument. I slutet ger Barnombudsmannen förslag på åtgärder. Vår förhoppning är att detta dokument ska bidra till att stärka arbetet med ensamkommande barns psykiska ohälsa.