Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
25 mars 2024 Remissvar

Ett enklare bilstöd

Dnr: BO 2024-0007
Svar på: SOU 2023:81
Ställd till: Socialdepartementet
Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som sedan 1 januari 2020 är lag.

Barnombudsmannen är utifrån bland annat artiklarna 2 och 23 i barnkonventionen positiv till att åtgärder vidtas i syfte att förbättra tryggheten och förutsättningarna till ökad delaktighet i samhällslivet och bidra till jämlikhet i levnadsvillkor för barn med funktionsnedsättning och barn med en förälder med funktionsnedsättning. 

I övrigt lämnas inga synpunkter.
 
Juno Blom
Barnombudsman
 
 
Beslut har fattats av barnombudsmannen Juno Blom. Föredragande i ärendet har varit chefsjuristen Tove Björnheden. Vid den slutliga handläggningen i ärendet har även avdelningschefen Erik Henriksson deltagit.