Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
15 december 2022 Remissvar

EU-kommissionens förslag till direktiv om standarder för jämlikhetsorgan

Dnr: BO 2022-0272
Ställd till: Arbetsmarknadsdepartementet

Barnombudsmannen välkomnar utifrån bland annat artiklarna 2, 3 och 4 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) att åtgärder vidtas för att stärka antidiskrimineringsarbetet. Barnombudsmannen vill betona vikten av att i den fortsatta beredningen av förslagen på nationellt plan analysera förslagen även ur perspektivet barnets rättigheter enligt barnkonventionen samt att synliggöra den analysen i dokument som tas fram. Barn kan beröras av förslagen direkt och även indirekt t.ex. när ett barns förälder berörs.
I övrigt lämnas inga synpunkter.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman

Föredragande i ärendet har varit biträdande avdelningschefen och chefsjuristen Tove Björnheden