Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
21 maj 2019 Remissvar

Remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter för ämnet specialidrott

Dnr: 3.9:0342/18
Svar på: 39:0342/18
Ställd till: Skolverket

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslagen.

Föredragande i ärendet har varit juristen Li Melander.

Anna Karin Hildingson Boqvist
Vikarierande Barnombudsman