Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

För dig som arbetar med barns rättigheter inom kommun, region eller myndighet

Kommuner, regioner och myndigheter har en skyldighet att i sina verksamheter säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. 

Barnombudsmannen har tagit fram många stöd och verktyg för att kunna utveckla sitt barnrättsarbete och leva upp till barnkonventionen.

Stöden gäller:

  • Kunskap om barnkonventionen
  • Genomföra barnkonventionen
  • Särskilda barnrättsliga områden 
  • Juridisk vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

Kunskap om barnkonventionen

För att kunna leva upp till barnkonventionen behövs kunskap om barnkonventionen och förstå vad den faktiskt betyder. 

Genomföra barnkonventionen

Vi har flera stöd och verktyg om hur barnkonventionen kan genomföras  i praktiken, för att säkerställa barns rättigheter inom olika frågor och verksamheter. 

Juridisk vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen

Här finns stöd och verktyg för dig som arbetar med juridiska frågor eller rättstillämpning kopplat till barnkonventionen.