Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

För dig som arbetar med barns rättigheter inom kommun, region eller myndighet

Kommuner, regioner och myndigheter har en skyldighet att i sina verksamheter säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. 

Barnombudsmannen har tagit fram många stöd och verktyg för att kunna utveckla sitt barnrättsarbete och leva upp till barnkonventionen.

Stöden gäller:

 • Kunskap om barnkonventionen
 • Genomföra barnkonventionen
 • Särskilda barnrättsliga områden 
 • Juridisk vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

Kunskap om barnkonventionen

För att kunna leva upp till barnkonventionen behövs kunskap om barnkonventionen och förstå vad den faktiskt betyder. 

Genomföra barnkonventionen

Vi har flera stöd och verktyg om hur barnkonventionen kan genomföras  i praktiken, för att säkerställa barns rättigheter inom olika frågor och verksamheter. 

Leva upp till barnkonventionen

 • Barnrättsresan - ett processtöd för att utveckla barnrättsarbetet i en verksamhet.
 • Karläggningstest för att identifiera nuläget och utvecklingsområden.
 • Webbinarium om hur lokala, regionala och nationella aktörer kan stärka barnrättsperspektivet genom att samverka. 

Prövning av barnets bästa

När beslut fattas som rör barn ska det alltid kunna redogöras för hur barnets bästa har utretts och hur det har beaktats. 

 • Gör en prövning av barnets bästa - ta hjälp av vårt metodstöd som går igenom de delar som ingår i en strukturerad prövning av barnets bästa. 
 • Det här är prövning av barnets bästa
 • Exempel: Så gjorde vi
 • Så här säger barnkonventionen

Barns delaktighet och inflytande

Barn är experter på sin egen situation. Därför är det viktigt att lyssna på deras erfarenheter och åsikter.

 • Stöd för att lyssna på barn
 • Stöd för att anpassa information till barn
 • Webbinarium om barns rätt att komma till tals
 • Så här säger barnkonventionen

Barns rätt till skydd mot våld

Verksamheter som fattar beslut som rör barn har också ansvar att genomföra åtgärder som skyddar barn mot våld.

 • Karläggningstest för att identifiera nuläget och utvecklingsområden.
 • Så här säger barnkonventionen

Mäta, följa upp och utvärdera

För att veta att insatser gör skillnad behövs metoder för att mäta och föja upp. 

 • Webbinarium om att använda statistiska metoder för att utveckla en verksamhets barnrättsarbete.
 • Webbinarium om revision för barns rättigheter.
 • Information om hur man kan göra ett barnbokslut.

Juridisk vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen

Här finns stöd och verktyg för dig som arbetar med juridiska frågor eller rättstillämpning kopplat till barnkonventionen. 

Juridisk vägledning

 • Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (Ds 2019:23)
 • Barnkonventionen och svensk rätt (SOU 2020:63)
 • Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (Prop. 2017/18:186)
 • FN:s tolkningsstöd
 • Rättspraxis gällande barnkonventionen