Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Stöd

Barnkonventionen om barnets rätt att bli hörd

Artikel 12 i barnkonventionen fastställer barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter, eller avstå om barnet så önskar, i alla frågor som rör barnet.

Artikel 12

  • "Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
  • För detta ändamål ska barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.”

FN:s barnrättskommittés tolkning

FN:s barnrättskommitté publicerar så kallade allmänna kommentarer, som ger vägledning i hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. Gällande barnkonventionens artikel 12 har FN:s barnrättskommitté publicerat allmän kommentar nr 12.