Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Stöd

Barns rätt till information vid samhällskris

Länsstyrelserna och Barnombudsmannen arrangerade 29:e november 2022 en digital konferens med syftet att öka kunskapen om hur man kan säkerställa barns rätt till information vid en samhällskris.

Vid konferensen berättade olika aktörer om hur de arbetar med att ta fram information till barn. Medverkande: Ulrika Sjöberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Malmö Universitet, Anna Toss, redaktör och utvecklare Lilla krisinfo, MSB, Yvonne Andersson, forskare och analytiker Statens medieråd, Jenny Magnusson Österberg, redaktör 1177, Li Melander, jurist Barnombudsmannen, Josephine Hattevig, projektledare Lilla Aktuellt och Malin Andersson, redaktör Lilla Aktuellt. 

Elisabeth Dahlin, barnombudsman, inledde konferensen och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB deltog med en inspelad hälsning om vikten av information till barn.

Konferensen är ca 2 timmar lång. Längre ner på sidan finns programmet med de medverkande samt tidsangivelser till de olika föreläsningarna. Konferensen teckentolkas.

Innehåll med tidsangivelser

00:26 Inledning med bland annat Elisabeth Dahlin, barnombudsman och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

17:30 Kriskommunikation från ett barnrättsperspektiv: möjligheter och utmaningar, Ulrika Sjöberg är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö Universitet. Ulrikas forskning berör främst barns och unga människors mediepraktiker, medie- och informationskunnighet, barns rättigheter och kriskommunikation

58:00 Så här har vi gjort! Panelsamtal med några samhällsaktörers insatser för att ge barn information vid en samhällskris. Deltagarna i panelen har på olika sätt tagit fram information till barn i en samhällskris. Vi får ta del av deras erfarenheter och kunskap som kan omsättas i den egna verksamheten. I panelsamtalet deltar: Anna Toss, redaktör och utvecklare på Lilla krisinfo, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Yvonne Andersson, forskare och analytiker, Statens medieråd, Jenny Magnusson Österberg, redaktör 1177

1:51:40 Barnombudsmannen berättar om sina erfarenheter om information till barn i samhällskris. Presentationen handlar om hur man kan involvera barn i framtagandet av information vid en samhällskris, till exempel om barns tankar kring skyddsrum och hur barn vill ha information om det larmsystem som kallas ”hesa Fredrik”, Li Melander, jurist

2:06:30 SVTs Lilla Aktuellt om sitt redaktionella arbete vid en samhällskris. Tips och råd hur man kan tänka när man vänder sig till barn.