Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Stöd

Information till barn

En viktig del i arbetet med att göra barn delaktiga är att se till att barnen får tillgång till information som de förstår. För att barnet ska kunna förstå och ta till sig informationen behöver den anpassas till barnets ålder, mognad och övriga förutsättningar.

Detta stöd består av olika frågor och tips som kan hjälpa dig i arbetet med att anpassa och utforma information till barn och unga.

Vilka barn kommunicerar du med?

Fundera igenom vilka barn det är du vill nå med din kommunikation.

 • Hur gamla är barnen?
 • Vilken situation befinner de sig i?
 • Vilket eller vilka behov har de?
 • Hur stor är målgruppen?
 • Var kan du bäst nå dem?

Många utsatta grupper är svårare att nås av information. Ju mer du vet om din målgrupp, desto lättare blir det att anpassa informationen efter barnens ålder, mognad och behov.

Vad vill du kommunicera?

Fundera på vad du vill att barnen ska känna till och varför.

 • Ta gärna hjälp av barn för att få reda på vad som är relevant och viktigt för dem. Vilken information tycker de behövs?
 • Vad är ditt budskap? Arbeta med att ta fram genomtänkta och enkla formuleringar.
 • Utgå från mottagaren när du formulerar ditt budskap. Berätta varför informationen är viktig för barnen.

Paketering

Innan du börjar utforma din information behöver du undersöka var målgruppen befinner sig och även ta hänsyn till informationens känslomässiga karaktär.

Om det är möjligt vill barn vill gärna ha information ”face to face” av någon som de litar på.

 • Undersökningar visar att många barn litar mest på sina lärare, varför skolan är en bra plats för information till barn.
 • Tung eller negativ information bör helst förmedlas personligen.
 • Tänk på att den som ska informera barnet behöver vara lyhörd och ta hänsyn till informationens känslomässiga betydelse.
 • Komplettera gärna den personliga informationen med en webbsida eller annat skriftligt material.

För unga målgrupper är digitala plattformar en självklar plats för information.

 • Digital information ger möjlighet att använda bild eller film för att öka genomslaget och göra budskapet tydligare.
 • Det går att variera innehållet vilket lockar användaren till besök. En webbsida kan till exempel innehålla filmer, bilder, texter, quiz, frågor och svar, bildspel, länklistor, bot etc.
 • Digital information ger möjlighet att enkelt sprida innehållet i olika kanaler.

Tonalitet

Hur gör vi för att få barn och unga intresserade av det vi vill kommunicera? Tänk igenom vilken tonalitet och vilket innehåll som passar målgruppen, och hur informationen behöver anpassas utifrån barnens ålder och situation.

 • Utgå från målgruppen. Formulera innehållet så det ger en känsla av delaktighet.
 • Barn vill ha ärlig kommunikation. Text och bilder behöver kännas äkta.
 • Använd en positiv och peppande ton.
 • Variera gärna innehållet om det går. En webbsida kan till exempel innehålla filmer, bilder, texter, quiz, frågor och svar, bildspel, länklistor etc.
 • Dela upp tung information i mindre delar. Försök att skriva svåra saker i peppande och stärkande form. Det ska inte vara skämtsamt när det är allvarliga saker.
 • Skriv klarspråk och krångla inte till det.
 • Tänk på målgruppens ålder. För de äldre barnen fungerar klarspråk, men för de yngre kan texten behövas förenkla ytterligare. För de allra yngsta barnen behövs film eller bildspel med tal.
 • Håll barnen trygga. Flytta ansvaret till de vuxna och hänvisa barnen till var de kan få hjälp.

Skrivtips

 • Var rak på sak – linda inte in budskapet med inledningar för att fylla ut.
 • Förenkla – utmana dig att hitta ett enklare sätt att säga något.
 • Stryk oväsentligheter – hellre en läst mening än tre överhoppade.
 • Upprepa samma uttryck av saken för igenkänning.
 • Var tydlig - otydlighet skapar oro (till exempel ”vi vet inte om eller när …” )
 • Använd aktiv meningsbyggnad.
 • Undvik negationer.
 • Sätt punkt ofta.

Fokusgrupp

Testa gärna informationen på barn från målgruppen innan den kommuniceras skarpt.

 • Prata med barn som har erfarenhet inom det område informationen gäller, till exempel våld, psykisk ohälsa eller ekonomisk utsatthet.
 • Gör en undersökning för att testa vilka budskap som når fram.
 • Vad använder barnen för ord och begrepp när de pratar om det du vill informera om?
 • Testa informationen på målgruppen. Vad tar de till sig? Är det något som de inte förstår?
 • Hur skulle målgruppen helst vilja få informationen paketerad?

Spridning

Ju mer du vet om din målgrupp, desto lättare är det att veta hur du kan nå dem. Här är några tips som kan underlätta spridningen.

Digital information:

 • Jobba med sidans SEO (sökmotoroptimering) och använd de ord som ni tror att barnen själva söker på. Det ökar möjligheterna att barnen hittar informationen när de söker på nätet.
 • Få draghjälp av annat innehåll på er webbplats. Finns det något innehåll som barn och unga ofta besöker, som kan relatera till den nya informationen på något sätt?
 • Kan skolan länka till er information från skolans nyhetsbrev eller klassbloggar?
 • Dela innehållet i sociala medier. Förhoppningsvis kan innehållet få en organisk spridning (förutsatt att innehållet är relevant och intressant).
 • Finns det någon populär person hos målgruppen som tycker att informationen är viktig och som kan posta den på sin sida?
 • Vilka andra plattformar och kanaler använder målgruppen? Kontakta dessa för att fråga om de kan länka till ditt innehåll.
 • Annonsera i de kanaler där du vet att målgruppen finns.

Annan skriftlig eller muntlig information:

 • Kontakta skolor – kan lärarna ta upp informationen i klasserna eller sätta upp lappar på skolan?
 • Sätt upp lappar på anslagstavlor där barnen befinner sig.
 • Fundera på vilka andra organisationer eller föreningar som är relevanta för målgruppen. Kan de ta upp informationen hos sina medlemmar och sätta upp lappar i sina lokaler?