Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Stöd

Barns rätt att komma till tals

Barn har som grundläggande rättighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade. Ta del av en konferens om hur vi tar tillvara barns och ungas röster som ett nödvändigt och värdefullt kunskapsunderlag i vår gemensamma samhällsutveckling. 

Att göra barn och unga delaktiga kan göras på såväl individ- som på gruppnivå, med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjöd in till konferens i samband med Barnkonventionens dag den 20 november 2021. Konferensen syftar till att ge ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa barnkonventionens artikel 12 om barnets rätt att komma till tals.

Konferensen är ca 3 timmar lång. Längre ner på sidan finns programmet med de medverkande samt tidsangivelser till de olika föreläsningarna. Konferensen teckentolkas.

Programmet med tidsangivelser 

Moderator: Hanna Gerdes

Pass 1: Inledningstal

Barnkonventionens syn på barn som rättighetsbärare och varför det är en rättighet för barn att komma till tals.

Elisabeth Dahlin, barnombudsman

Pass 2: Hur kan man använda både kvalitativa och kvantitativa metoder?

(00:18) Det här passet syftar till att inspirera och ge kunskap om vikten av använda sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att låta barn komma till tals och hur det som framkommer i metoderna kan analyseras med ett barnrättsperspektiv.

Jonas Karlsson, utredare, Ecpat

Pass 3: Juridiska aspekter på barns rätt att komma till tal

(01:22) Det här passet syftar till att beskriva vad juridikens möjligheter och hinder för barns rätt att komma till tals.

Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist, SKR

Pass 4: Så här gör vi - tre konkreta exempel där barn har kommit till tals

Delaktighet och inflytande på riktigt

(01:45) I Örnsköldsviks kommun ska alla barn och unga ha möjlighet att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen. Som ung räknar vi alla mellan 0 och 25 år. Vi har tagit fram flera metoder och modeller för att delaktighet och inflytande ska ske på riktigt.

Camilla Larsson, demokratiutvecklare, Örnsköldsviks kommun

Barns delaktighet för barnanpassad sjukvård

(02:02) Expertråd med utgångspunkt i vad som är viktigt för mig som ung patient och vad som vården frågar oss om. Exempel från Skånes universitetssjukhus, barnmedicin på hur barn och unga är delaktiga i ett ständigt pågående utvecklingsarbete för ökad barnpassning av sjukvården.

Ann Elmqvist Fridh, samordnare av Sus expertråd och enhetschef inom barnsjukvården

På barnens arena - spel som verktyg i samtal med barn

(02:22) Om hur ett brädspel kan skapa förutsättningar för delaktighet i arbetet med barn inom socialtjänsten – och om vad som kan hända när vi vuxna lämnar vår comfortzone om möter barn på deras egen planhalva.

Maria Sköld, utredare vid kompetenscenter Barn och Unga på Socialförvaltningen i Stockholms stad

Metoder för delaktighet enligt artikel 12

(03:35) Med Shanti Ingeström, Barnrättsrådgivare, Unicef

Pass 5: Gemensam paneldiskussion

(02:50) Paneldiskussion med samtliga deltagare. Vi belyser olika aspekter på barns rätt att komma till tals där samtliga föreläsare deltar.