Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Stöd

Unga Direkt

Ett sätt att lyssna på barn.

Om stödet

Unga Direkt på webben har utvecklats för att inspirera dig som arbetar med barn och unga – direkt eller indirekt – att lyssna på vad de själva tycker i olika frågor. Vi vill förmedla ett arbetssätt med verktyg som sträcker sig bortom intervjuer eller enbart samtal.

Den bärande tanken är att barnen är experter på sin egen situation och utifrån denna kan dela med sig av erfarenheter och åsikter.

Genom att arbeta med Unga Direkt får du viktig kunskap, information, idéer och synpunkter från barn och unga. Du får ett värdefullt tillskott till den fråga eller utredning du arbetar med. Beslutsunderlaget breddas vilket gör att dina beslut kan bli bättre underbyggda och av högre kvalitet. Det blir även enklare för dig att göra konsekvensanalyser av tänkta beslut som rör barn.

Kärnan i Unga Direkt är att du på allvar lyssnar till vad barn och unga har att säga. Och att du låter dem tala till punkt utan att påverka med dina egna värderingar och åsikter.

Detta förhållningssätt bidrar till att skapa en förtroendefull och trygg situation för barnet. Det gör att hon eller han kan förmedla ett rikt material av erfarenhet och kunskap på det aktuella området.

Vi vänder oss till dig som arbetar med frågor som berör barn och unga.

Alla kommuner, regioner och de flesta statliga myndigheter har verksamheter där barn och unga berörs av de beslut som fattas. Oavsett var du arbetar är det därför värdefullt att lyssna på vad barn och unga har för åsikter och erfarenheter.

På myndigheter kan det handla om planering av nya bostadsområden och vägar. Det kan vara brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det kan också handla om att ta fram föreskrifter och råd på olika områden som rör barn och unga.

I regioner finns flera verksamheter som berör barn och ungdomar direkt eller indirekt. Kollektivtrafiken utnyttjas i hög grad av barn och är ett område där de kan bidra med sina erfarenheter och åsikter. Inom hälso- och sjukvården finns allt från barnhälsovård till barnpsykiatri och verksamheter som rör barn med olika funktionsnedsättningar.

I kommunerna finns en mängd verksamheter där barn och unga berörs varje dag såsom socialtjänst, skola, barnomsorg, kultur och fritid. Deras kunskap och idéer skulle kunna tas tillvara mycket mer än vad som görs idag.