Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Stöd

Vad är våld mot barn?

Barnombudsmannen har haft i uppdrag av regeringen att sammanställa Sveriges arbete för att motverka våld mot barn. 

Rapporten ger dig som på olika sätt jobbar med barn övergripande kunskap om vad våld är, kända riskfaktorer och hur Sveriges arbete med att skydda barn har växt fram och ser ut idag.

Arbetet mot våld kan delas in i tre delar:

  • kunskapsinhämtning för att kartlägga våldet,
  • insatser för att öka möjligheterna att upptäcka våld,
  • tydliga åtgärder för att motverka våld, som föräldrastöd och skärpt anmälningsplikt.

I rapporten beskrivs vad Sverige har gjort de senaste 50 åren. Det handlar om lagstiftning, reformer, nationella handlingsplaner och regeringsuppdrag som på olika sätt har bidragit till att minska riskfaktorerna för våld.