Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Stöd

Gör våld pratbart

Våldsutsatthet innebär ett stort lidande för det enskilda barnet på kort och lång sikt, och de hälsofarliga konsekvenserna av våld innebär även stora kostnader för samhället. Barn har rätt till information och våldsutsatthet är i allra högsta grad en fråga som rör barn.  

En temasida är framtagen utifrån vad barn och unga har berättat för oss på Barnombudsmannen om sina erfarenheter och tankar kring våld mot barn. De flesta har svarat på en digital enkät. Vi har även intervjuat barn om sina erfarenheter av samhällets stöd.

Barnombudsmannen har utvecklat stöd- och informationsmaterial som grundar sig i resultaten av enkäten och intervjuer. Materialet har i hög grad utgått ifrån det som barn själva har lyft.

Övning för klassrum

På temat våld mot barn finns en övning kring våld mot barn. Den bygger på olika case som eleverna diskuterar i mindre grupper. Övningen kan med fördel genomföras med hjälp av elevhälsan.

Till övningen: Att ha det jobbigt hemma