Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
Stöd

Barnkonventionen om barnets bästa

Artikel 3.1 i barnkonventionen slår fast att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

  • Stöd och verktyg
    • Kunskapsstöd

Artikel 3.1

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

FN:s barnrättskommittés tolkning

FN:s barnrättskommitté publicerar så kallade allmänna kommentarer, som ger vägledning i hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. Gällande barnkonventionens artikel 3.1 har FN:s barnrättskommitté publicerat allmän kommentar nr 14.