Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Stöd

Barnkonventionen om barnets bästa

Artikel 3.1 i barnkonventionen slår fast att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 3.1

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

FN:s barnrättskommittés tolkning

FN:s barnrättskommitté publicerar så kallade allmänna kommentarer, som ger vägledning i hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. Gällande barnkonventionens artikel 3.1 har FN:s barnrättskommitté publicerat allmän kommentar nr 14.