Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Stöd

Barnkonventionen och svensk rätt (SOU 2020:63)

Barnkonventionsutredningen gjorde en omfattande kartläggning och analys av hur svensk lag och praxis stämmer överens med rättigheterna i barnkonventionen i samband med att barnkonventionen blev lag.

Målet med kartläggningen var att stödja det fortsatta arbetet med transformeringen av barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden.

Arbetet genomfördes under 2018-2020 på uppdrag av regeringen och utfördes av Barnkonventionsutredningen.

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag?

I samband med att betänkandet kom anordnade Barnombudsmannen en digital konferens om hur barnkonventionen fungerar i svensk lag. Konferensen anordnades den 17 nov 2020 och är uppdelad i 3 delar.

Moderator: Hanna Gerdes

Status och frågor om Barnkonventionsutredningen

Se webbinariet om Barnkonventionsutredningen som Barnombudsmannen anordnade den 12 juni 2020. Under webbseminariet berättar representanter från uppdragen om vad som hittills kommit fram i utredningarna, hur de ska användas och svarar på frågor från tittare. Webbinariet sändes den 12 juni 2020.

Föreläsare

Karin Åhman, jurist och universitetslektor vid Stockholms Universitet, biträder arbetsmarknadsdepartementet i att ta fram vägledningen.

Charlotte Palmstierna, huvudsekreterare för Barnkonventionsutredningen.

Målgrupp

I första hand jurister inom kommuner, regioner och myndigheter men även chefer, barnrättstrateger och verksamhetsutvecklare som arbetar med genomförandet av barnkonventionen.