Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Svenska domar och beslut där barnkonventionen nämns

Här listar vi löpande nya svenska avgöranden som vi får kännedom om från svenska högsta instanser samt JO där barnkonventionen nämns.  

Syftet med denna lista är att snabbt sprida information om vilka avgöranden som finns där barnkonventionen berörs.

Användarinformation:

 • I listan finns avgöranden från och med januari 2020.
 • Svenska domstolar som ingår i Barnombudsmannens bevakning: Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Migrationsöverdomstolen, Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt (hyresmål), Patent- och marknadsöverdomstolen och Arbetsdomstolen.  
 • Ärenderubrik och sakområden är formulerade av Barnombudsmannen.
Antal: 100
 • 4 april 2024 B 3511-23 Högsta domstolen
  Fråga om det finns hinder mot utlämning till Serbien

  Sakområde:

  • EKMR art 8/privat- och familjeliv
  • straffrätt/frihetsberövande
 • 26 februari 2024 dnr 8588-2022 Justitieombudsmannen
  Fråga om husrannsakan som genomförts i en bostad där det fanns minderåriga barn

  Sakområde:

  • processrätt/förvaltningsrätt
 • 22 februari 2024 dnr 9534-2022 Justitieombudsmannen
  Fråga om kritik mot Polismyndigheten för vissa åtgärder i samband med ett ingripande mot en 15-åring

  Sakområde:

  • straffrätt/frihetsberövande
  • processrätt/förvaltningsrätt
 • 14 februari 2024 B 3951-23 Högsta domstolen
  Fråga om det finns hinder mot utlämning till Nordmakedonien

  Sakområde:

  • straffrätt/frihetsberövande
 • 29 december 2023 B 763-23 Högsta domstolen
  Fråga om det finns hinder mot utlämning till Vietnam

  Sakområde:

  • straffrätt/frihetsberövande
 • 19 december 2023 Ö 1217-23 Högsta domstolen
  Fråga om huruvida socialnämnd har klagointresse när domstol grundat beslut på annan bestämmelse än den nämnden åberopat ("Socialnämnden och klagointresset")

  Sakområde:

  • familjerätt/socialrätt
  • processrätt/förvaltningsrätt
 • 18 december 2023 P 14803-22 Mark- och miljööverdomstolen
  Fråga om detaljplan

  Sakområde:

  • samhällsplanering
 • 18 december 2023 T 4187-22 Högsta domstolen
  Fråga om risken att en förälder olovligen för barnet utomlands i mål om umgänge med barn ("Risken för bortförande II")

  Sakområde:

  • EKMR art 8/privat- och familjeliv
  • familjerätt/socialrätt
 • 12 december 2023 B 3421-23 Högsta domstolen
  Fråga om det finns hinder mot utlämning till USA

  Sakområde:

  • straffrätt/frihetsberövande
 • 3 oktober 2023 UM 6238-23 Migrationsöverdomstolen
  Fråga om uppehållstillstånd m.m, målet återförvisas till migrationsdomstolen då migrationsdomstolen inte gjort någon bedömning av vad som är barnets bästa m.m.

  Sakområde:

  • migration
  • processrätt/förvaltningsrätt