Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Svenska domar och beslut där barnkonventionen nämns

Här listar vi löpande nya svenska avgöranden som vi får kännedom om från svenska högsta instanser samt JO där barnkonventionen nämns.  

Syftet med denna lista är att snabbt sprida information om vilka avgöranden som finns där barnkonventionen berörs.

Användarinformation:

 • I listan finns avgöranden från och med januari 2020.
 • Svenska domstolar som ingår i Barnombudsmannens bevakning: Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Migrationsöverdomstolen, Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt (hyresmål), Patent- och marknadsöverdomstolen och Arbetsdomstolen.  
 • Ärenderubrik och sakområden är formulerade av Barnombudsmannen.
Antal: 114
 • 3 juli 2024 B 8560-23 Högsta domstolen
  Fråga om det finns hinder mot utlämning till Turkiet

  Sakområde:

  • straffrätt/frihetsberövande
 • 27 juni 2024 H 7177-24 Svea hovrätt hyresmål
  Fråga om förlängning av hyresavtal

  Sakområde:

  • boende/ekonomi
 • 25 juni 2024 MIG 2024:8 Migrationsöverdomstolen
  Fråga om svenskt medborgarskap för ett barn då det bedömts att barnet vid födelsen enligt svensk rätt inte hade en förälder med svenskt medborgarskap

  Sakområde:

  • migration
 • 19 juni 2024 T 4560-23 Högsta domstolen
  Fråga om vårdnad av barn m.m.

  Sakområde:

  • familjerätt/socialrätt
 • 13 juni 2024 T 3151-23 Högsta domstolen
  Fråga om diskrimineringsersättning för grundskoleelev med behov av särskilt stöd

  Sakområde:

  • diskriminering/demokratiska rättigheter
  • utbildning
 • 13 maj 2024 Dnr 300-2024 Justitieombudsmannen
  Fråga om inspektion av kommunstyrelsen i Tierps kommun

  Sakområde:

  • familjerätt/socialrätt
  • processrätt/förvaltningsrätt
 • 17 april 2024 H 16441-23 Svea hovrätt hyresmål
  Fråga om förlängning av hyresavtal

  Sakområde:

  • boende/ekonomi
 • 4 april 2024 B 3511-23 Högsta domstolen
  Fråga om det finns hinder mot utlämning till Serbien

  Sakområde:

  • EKMR art 8/privat- och familjeliv
  • straffrätt/frihetsberövande
 • 26 februari 2024 dnr 8588-2022 Justitieombudsmannen
  Fråga om husrannsakan som genomförts i en bostad där det fanns minderåriga barn

  Sakområde:

  • processrätt/förvaltningsrätt
 • 22 februari 2024 dnr 9534-2022 Justitieombudsmannen
  Fråga om kritik mot Polismyndigheten för vissa åtgärder i samband med ett ingripande mot en 15-åring

  Sakområde:

  • straffrätt/frihetsberövande
  • processrätt/förvaltningsrätt