Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
1 juli 2021 Nyhet

Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och unga

I februari 2020 fick Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och unga. I uppdraget har det ingått att samla kunskap från forskning, från aktörer som möter barn och unga, om hur och var barn konsumerar, eller exponeras för, pornografi samt hur det påverkar barns och ungas hälsa och relationer. Kunskapsfältet är komplext och flera perspektiv måste beaktas. En avgörande utgångspunkt i vårt arbete med detta har varit att utgå från barnets rättigheter utifrån barnkonventionen.

Vi har valt att redovisa kunskapsfältet i tre delrapporter:

En forskningsöversikt, en metodöversikt och en delrapport där vi har samlat erfarenheter och kunskap från barn och unga samt offentliga och ideella aktörer.

Delrapporterna går att ladda ned här