Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
1 januari 2020 Avslutade

Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn

Extern ref.: A2020/00346

Uppdrag om kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn m.m..

Uppdrag givet i A2020/00346 samt regleringsbrev för 2021 avseende anslag 3:1 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12.

Rapporteras till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

Rapportering och resultat från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen har under 2020-2021 haft i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och unga.

I uppdraget har det ingått att samla kunskap från forskning, från aktörer som möter barn och unga, om hur och var barn konsumerar, eller exponeras för, pornografi samt hur det påverkar barns och ungas hälsa och relationer.

Uppdraget redovisades i tre delrapporter: En forskningsöversikt, en metodöversikt och en delrapport där vi samlat erfarenheter och kunskap från barn och unga samt offentliga och ideella aktörer. 

Läs och ladda ned rapporten här:

Delrapport 1: Kartläggning av forskning om pornografins inverkan på barn och unga

Delrapport 2: Inventering av metoder och arbetssätt

Delrapport 3: Insamlade erfarenheter från offentliga och ideella aktörer samt barn och unga