Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
23 augusti 2023

Utredning föreslår - tillträd tredje tilläggsprotokollet

Vi är positiva till utredningens förslag om att stärka barns klagomöjligheter, bland annat genom om att ratificera det tredje fakultativa tilläggsprotokollet till barnkonventionen. 

Barnombudsmannen har under många år lyft frågan att barns möjligheter att hävda sina rättigheter och att få upprättelse brister. Utan möjlighet att få sin sak prövad är barnkonventionen som lag inte komplett; effektiva rättsmedel är en grundläggande fri- och rättighet i en rättsstat.

De instanser i Sverige som kan ta upp och driva rättighetskränkningar är oftast inte anpassade efter barn och många gånger okända för de barn som skulle kunna ha nytta av dem. Det finns heller ingen instans som har ett övergripande ansvar för kränkningar som rör alla rättigheter i barnkonventionen.

Barnrättskommittén har återkommande rekommenderat att Sverige ska ratificera det tredje tilläggsprotokollet.

Möjligheten att få upprättelse är mycket begränsad för barn som saknar vårdnadshavare med resurser och kapacitet att driva processer, eller för barn som har vårdnadshavare som inte står på deras sida. I praktiken betyder detta att barn som befinner sig i de mest utsatta situationerna är de med sämst möjlighet till upprättelse.

I flera av våra årsrapporter och i andra sammanhang har vi fört fram frågan om barns klagomöjligheter. Nedan är några av våra viktigaste ställningstaganden angående detta:

  • Ge barn möjlighet till upprättelse och ratificera det tredje fakultativa tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en klagomekanism.
  • Öka kunskapen om barnets rättigheter.
  • Gör en genomlysning av hur samtycke från vårdnadshavare påverkar barnets möjligheter att komma till tals och föra fram klagomål vid rättighetskränkningar.
  • Stärk barns lokala, regionala och nationella klagomöjligheter.


Ytterligare information:

Dom tror att dom vet bättre - Barnet som rättighetsbärare

Läs utredningen:

Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen