Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Dom tror att dom vet bättre

Barnet som rättighetsbärare.

 • Sakområde
  • Barn och diskriminering
  • Barnet i utredningar och rättsprocesser
  • Barnet som rättighetsbärare
  • Barnets rätt att klaga och få upprättelse
  • Barnets ställning i lagstiftningen

Dom tror att dom vet bättre

Dom tror att dom vet bättre

Om rapporten

Barnkonventionen blev lag i Sverige den första januari 2020. Lagen öppnar möjligheter för att åtgärda och komma till rätta med brister som fortfarande hindrar barn att få sina rättigheter tillgodosedda. I arbetet med rapporten har vi pratat med barn om deras syn på sig själva och sina rättigheter, undersökt allmänhetens syn på barnets rättigheter och tittat på hur domstolar och utredningar använder ett barnrättsbaserat synsätt.

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och sedan dess har barnets rättigheter successivt stärkts i lagstiftning och i den praktiska tillämpningen. Men det återstår fortfarande ett stort arbete för att barn ska ses som fullvärdiga rättighetsbärare och för att ett barnrättsbaserat synsätt ska genomsyra alla åtgärder som rör barn – från lagstiftning till barnets vardag.

I rapporten lyfter vi tre områden där det krävs förändringar: Barnrättsperspektivet i utredningar och rättsprocesser måste stärkas, föräldrarättens inskränkningar på barnrätten behöver begränsas och barnets möjligheter att hävda sina rättigheter och få upprättelse måste säkerställas.