Barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige

Efter att Sverige har lämnat in sin rapport till barnrättskommittén hålls en offentlig utfrågning där representanter från Sveriges regering får svara på frågor om rapporten.

Därefter lämnar barnrättskommittén slutsatser och rekommendationer (Concluding Observations) med synpunkter på barnkonventionens genomförande, vilka förbättringar de önskar och om de ser några brister och goda exempel.

Läs kommitténs alla Concluding Observations till Sverige:

Concluding Observations: 2015 (läs dokumentet på svenska)
Concluding Observations: 2009
Concluding Observations: 2005
Concluding Observations: 1999
Concluding Observations: 1993

När Barnombudsmannen följer barnrättskommitténs rekommendationer fäster vi naturligtvis störst vikt vid den kritik och de rekommendationer som kommittén riktar till Sverige. Men det är även viktigt att följa vilken kritik våra nordiska grannländer får och den kritik som riktas till andra europeiska länder och i vissa fall även länder utanför Europa. I dessa länders rapporter behandlas många frågor som också är aktuella i Sverige.

Barn i en skolkorridor

Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Läs mer om oss