Barns röster från förskolan: Undersökning för våra yngsta barn

Barn i ett rum på förskolan. Tecknad bild.

Det finns väldigt lite statistik om hur yngre barn i Sverige mår och hur de upplever sin vardag. Samtidigt är det så att barnkonventionen som den 1/1 2020 blir svensk lag, gäller alla barns rättigheter – även de som är i förskoleålder.

Nu gör Barnombudsmannen för första gången en större studie med yngre barn. I undersökningen Barns röster från förskolan kommer ca 3 000 barn på upp till 300 förskolor och i annan omsorg att bjudas in för att berätta om sin vardag.

Undersökningen görs i en webbläsare på en platta, där barnet själv lyssnar på frågor och svarar genom att klicka på bilder som motsvarar de olika svarsalternativen.

Resultaten från undersökningen presenteras under 2019.

Det finns redan nu en enklare testversion av undersökningen, som du som är pedagog eller förälder kan titta på. Tänk på att undersökningen är framtagen för surfplatta och därför inte fungerar lika bra på dator eller mobil.

Frågor och svar om undersökningen

Material för utskrift


Ladda ner rapporten Barns röster från förskolan

Affisch.pdf

Brev till förskolepersonal.pdf

Brev till pedagogisk omsorg.pdf

Brev till vårdnadshavare.pdf

Samtyckesblankett för nej.pdf

Frågor och svar

Om undersökningen