Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
16 april 2019 Avslutade

Barns röster från förskolan: Undersökning för våra yngsta barn

En viktig del i Barnombudsmannens uppdrag är att samla kunskap och sammanställa statistik om barns och ungas levnadsvillkor.

Barnombudsmannen utvecklade under 2018-2019 en ny form för statistikinhämtning genom den unika digitala undersökningen Barns röster från förskolan. En interaktiv undersökning som vänder sig till 5-åringar i förskola och pedagogisk omsorg och som innnebär att barnen själva svarar på frågorna.

Initiativet till undersökningen kommer från Barnombudsmannen då det saknas viktig statistik om de yngsta barnen, särskilt barns egna röster om sin vardag och sina livsvillkor.

Resultat

Resultatet av undersökningen visar att det är möjligt att fråga yngre barn och få svar som ger en bild av vardagen ur ett barnperspektiv. Med hjälp av ljud och bilder i en digital enkät svarade 217 barn på frågor om sina upplevelser av förskolan och övergången mellan hem och förskola.

Undersökningen presenterades i Oslo den 26 april 2019 på The Nordic Way, en internationell förskolekonferens som arrangerades gemensamt av de nordiska utbildningsdepartementen. Undersökningen har också skickats ut till 300 förskolor. Utifrån resultatet utarbetas även lektionsmaterial för pedagoger till Barnombudsmannens webbplats Mina rättigheter.