Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Frågor och svar om undersökningen

Varför gör ni undersökningen?

Vi vet alldeles för lite om hur yngre barn upplever sin vardag och sin verklighet och därför vill vi fråga barnen direkt.

Hur går undersökningen till?

Barnet svarar på frågorna på sin förskola, eller i sin omsorg. Undersökningen görs i en webbläsare på en platta, där barnet själv lyssnar på frågor och svarar genom att klicka på bilder som motsvarar de olika svarsalternativen. Det finns en testversion av undersökningen som du som är pedagog eller förälder kan titta på. Tänk på att undersökningen är framtagen för surfplatta och därför fungerar sämre på dator och mobil.

Får jag som förälder bestämma om mitt barn ska vara med?

Ja, du som förälder avgör om ditt barn får vara med i undersökningen eller inte. Vi arbetar med passivt samtycke i den här undersökningen. Det innebär att om du vill att ditt barn ska delta, så behöver du inte göra någonting. Om du inte vill att ditt barn ska delta ska du fylla i den blankett som du fått från ditt barns förskola eller omsorg, och lämna tillbaka den till ditt barns pedagog. Det är helt frivilligt att delta och självklart bestämmer barnet själv om hen vill vara med. Men om du som förälder har sagt nej, så gäller det.

Hur behandlar ni personuppgifter?

Vi kommer att berätta vad barnen har svarat i undersökningen, men det kommer inte att gå att identifiera något enskilt barn, eller vilka förskolor/enheter som deltagit.

Barnombudsmannen har sekretess som regleras i offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 33 kapitlet. Du kan läsa mer om de lagar som reglerar Barnombudsmannens verksamhet här.

Vilka barn deltar i undersökningen?

Undersökningen vänder sig till barn som går på förskola eller i pedagogisk omsorg (till exempel familjedaghem eller dagmamma) och som är födda 2013.

Vilka frågor ställer ni i undersökningen?

Temat för årets undersökning är Övergången mellan hem och förskola. Där ingår till exempel frågor om hur barnen känner inför att gå till förskolan eller sin omsorg, hur det är när de tar sig dit, när de blir lämnade och när de blir hämtade. 

Hur får jag som förälder veta resultatet?

Barnombudsmannen kommer att publicera en rapport som läggs ut här på hemsidan.

Kommer jag att kunna se resultat för mitt barns förskola?

Nej, i den redovisning som görs i efterhand kommer det inte att gå att se hur det är på en enskild förskola eller avdelning. Anledningen är att underlaget då riskerar att bli så litet att det kan gå att se hur enskilda barn svarat.