Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Rapport till Sveriges tredje granskning inom UPR-processen »

I januari 2015 granskade FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) hur Sverige arbetar med genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Sverige fick tydliga rekommendationer om förändringar från kommittén.

  Ungdomsövervakning »

  Ställd till JustitiedepartementetDnr: BO 2019-0167 Sammanfattning Barnombudsmannen har getts möjlighet att yttra oss om remissen Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning. ...

   Tjejer tittar i en pärm

   Barns kunskap om sina rättigheter har ökat »

   Barn känner i större grad till barnkonventionen, och vad den innebär, än för tio år sedan. Skolan är i särklass den största faktorn till barns vetskap om sina rättigheter och i synnerhet för den fördjupade kunskapen. Det visar Barnombudsmannens nya undersökning.

    Kille i 10-årsåldern

    Nytt material om prövning av barnets bästa »

    När ska en prövning av barnets bästa göras och hur ska den gå till? Barnombudsmannen har tagit fram ett stödmaterial om prövning av barnets bästa med en metod i sju steg. Materialet går även att ta del av som ett webbseminarium.

     Växeln

     08-692 29 50

     Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
     tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

     Telefontider under julledigheten:
     Växeln är öppen kl 10.00-12.00
     23, 28, 29, 30 december
      och 4, 5, 7, 8 januari
     Övriga dagar är växeln och kontoret stängda.