Vem bryr sig - när samhället blir förälder (2019)

Barns röster om att växa upp i den sociala barnavården

Illustration av Emma Virke på två barn

Illustration: Emma Virke

Barnombudsmannen har mött barn inom den sociala barnavården vid flera tillfällen. Vår årsrapport från 2010 handlade om barns upplevelser av de särskilda ungdomshemmen. Vi fick då ta del av så pass allvarliga berättelser att vi valde att följa upp ämnet året efter med rapporten Bakom fasaden, där barn placerade i familjehem och på HVB berättade om sin situation. Nu - nästan tio år senare och ett knappt år innan barnkonventionen blir svensk lag - möter vi återigen barn inom den sociala barnavården.

Årets rapport följer upp de brister och rättighetskränkningar som barn berättade om 2010 och 2011.

 

Ministern berörd av barnens berättelser

Åsa Lindhagen
Intervju med Åsa Lindhagen