Utanförskap, våld och kärlek till orten (2018)

Barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter.

I Barnombudsmannens årsrapport berättar drygt 900 barn hur det är att växa upp i orter där barn statistiskt sett har sämre skolresultat, ekonomi och hälsa än i övriga landet. Det handlar om storstädernas förorter, men också om kommuner runt om i Sverige, däribland glesbygdskommuner. Granskningen visar att barnen upplever våld i sin vardag, i närområdet och i skolan. Barnen beskriver också att de möts av låga förväntningar och att det påverkar deras framtidstro.

Ladda ner material

Skydda barn i utsatta områden från våld!