Hur kan man använda statistiska metoder för att utveckla sitt barnrättsarbete?

Den 17 september sände Barnombudsmannen ett webbseminarium som vill inspirera och ge kunskap om vikten av använda sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att låta barn komma till tals och för att undersöka om barn har likvärdiga villkor och om barn diskrimineras. Seminariet vill också visa på hur det som framkommer i metoderna kan analyseras med ett barnrättsperspektiv. På seminariet ges också information om förnyelselabbets arbete.

Föreläsare
Jonas Karlsson från Förnyelselabbet

Målgrupp
Tjänstepersoner inom kommuner, regioner och myndigheter men även chefer, barnrättstrateger och verksamhetsutvecklare som arbetar med genomförandet av barnkonventionen.

Ladda ner presentationen Att mäta rätt