Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Stöd

Använd statistiska metoder för att utveckla ert barnrättsarbete

Om vi använder statistiska mätningar på rätt sätt är det kraftfulla verktyg som kan stärka barnets rättigheter i praktiken.

I detta webbinarium vill vi inspirera och ge kunskap om vikten av att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att låta barn komma till tals och för att undersöka om barn har likvärdiga villkor och om barn diskrimineras. Seminariet vill också visa på hur det som framkommer i metoderna kan analyseras med ett barnrättsperspektiv. 

Webbinariet anordnades av Barnombudsmannen 17 september 2019.

Föreläsare

Jonas Karlsson
Förnyelselabbet

Kenneth Ljung
Barnombudsmannen

Material