Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
1 januari 2020 Pågående

Stödja statliga myndigheter med tillämpning av barnets rättigheter i sina verksamheter

Extern ref.: S2016/07875, Fi/2019/03125/

Uppdrag att erbjuda stöd till vissa statliga myndigheter i deras uppdrag att arbeta med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter.

Uppdrag givet i S2016/07875, Fi/2019/03125/, regleringsbrev för Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Barnombudsmannen ska utveckla och sprida metoder och material om tolkning och tillämpning av barnkonventionen i praktiken med särskilt fokus på att samla och sprida goda exempel från myndigheter som ingår och har ingått i kunskapslyftet för barnets rättigheter. 

Uppdraget har avrapporterats till regeringen varje år sedan 2017. Nästa rapport till regeringen ska lämnas senast den 1 mars 2024 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Rapport och resultat från Barnombudsmannen

Detta uppdrag har pågått sedan 2017, då Barnombudsmannen fick i uppdrag av regeringen att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i särskilt berörda statliga myndigheter. Barnombudsmannen har kallat uppdraget Barnrätt i praktiken (BIP).

Läs rapport och utvärdering av BIP

Antalet myndigheter har utökats under uppdragstiden. De myndigheter som tidigare har omfattats av uppdraget är:

  • Myndigheterna är Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Statens skolverk, Migrationsverket samt Statens institutionsstyrelse (S2016/07875/FST).
  • Statens skolinspektion, Inspektionen för vård och omsorg, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Inspektionen för socialförsäkringen  (S2016/07875/FST)

Stöd och verktyg

I detta uppdrag har Barnombudsmannen utvecklat många stöd och verktyg som finns att tillgå på vår webbplats, bland annat vårt processtöd Barnrättsresan, en webbutbildning om barnkonventionen eller flera webbseminarier. 

Webbutbildning om barnkonventionen 

Barnrättsresan för myndigheter

Prövning av barnets bästa

Stöd och verktyg