Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Heike Erkers om rapporterna

Det finns för lite kunskap om hur socialtjänst och skolkuratorer ska kunna arbeta mot våldsbejakande extremism. Det menar Heike Erkers, förbundsordförande för akademikerförbundet SSR, efter att ha tagit del av Barnombudsmannens rapporter

Som förbundsordförande för akademikerförbundet SSR företräder Heike Erkers bland annat socialsekreterare och skolkuratorer. Det är yrkesgrupper som Barnombudsmannen lyfter som viktiga i arbetet mot att barn involveras i våldsbejakande extremistiska rörelser i tre rapporter som presenterades under 2018.

Heike Erkers tycker att rapporterna är välkomna eftersom de bidrar med mer kunskap.

– Många av våra medlemmar upplever att det finns för lite kunskapsstöd. Socialtjänsten och skolkuratorer tycker att det är en utmaning att hitta metoder för att jobba med frågan och istället får de utgå från sin egen erfarenhet. 

Heike Erkers menar att de behöver tydligare riktlinjer och kunskapsstöd.

Ser flera utmaningar

Barnombudsmannen har i sina rapporter skickat med förslag på förändring, bland annat att barn och unga som involverats i våldsbejakande extremism görs delaktiga i planeringen och genomförandet av insatser och stöd från socialtjänsten.

Heike Erkers håller med om att det är viktigt, men tror att det finns flera utmaningar för att det ska kunna bli verklighet.

– Det behövs en omställning i hur man arbetar inom socialtjänsten. Det kräver att man får mer resurser och att man lyckas behålla erfaren personal. Att barn och unga görs delaktiga i större utsträckning kommer att krävas också när barnkonventionen blir lag. Jag tror absolut att viljan finns, men det är en utmaning, säger hon.

"Viktigt med förebyggande arbete"

Heike Erkers menar att socialtjänstens roll i arbetet mot våldsbejakande extremism i sista hand är att vara samhällets yttersta skyddsnät. Att kliva in då ett barn far illa. Men det förebyggande arbetet man jobbar med är lika viktigt, säger hon.  Hon nämner fältarbetare och ungdomsgårdar, men efterfrågar också utrymmen som unga själva får vara med och skapa, där vuxna finns närvarande. Positiva sammanhang förhindrar rekrytering till våldsbejakande extremistiska rörelser.

– Men det bästa förebyggande arbetet mot brott är att man klarar av grundskola och gymnasium. Där spelar skolkuratorerna en jätteviktig roll. Men de har svårt att klara av sitt arbete när de kan ha två skolor med tusen elever, som det ser ut idag, säger Heike Erkers.