Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
13 oktober 2016 Avslutade

Uppdrag till Barnombudsmannen att öka kunskapen om barns upplevelser av våldsbejakande extremism och terrorism

Extern ref.: Ku2016/02294/D

Regeringen uppdrar åt Barnombudsmannen att bidra till ökad kunskap om barns erfarenheter av att vara berörda av problematiken med att personer reser från Sverige till konfliktområden i terrorismsyfte. Uppdraget syftar till att med utgångspunkt i barns upplevelser och erfarenheter kunna förebygga att barn far illa. Inom ramen för uppdraget ska Barnombudsmannen inhämta kunskap genom att lyssna på barn. Barnombudsmannen ska vidare sammanställa den forskning och kunskap som finns om barn och ungdomar som direkt eller indirekt berörs av högerextremism och vänsterextremism. Myndigheten ska sammanställa de olika kunskapsunderlagen i rapporter som ska spridas till myndigheter, kommuner och övriga aktörer som arbetar med barn.

Uppdraget ska i sin helhet slutrapporteras tillsammans med en ekonomisk redovisning senast den 18 maj 2018.

Resultat från Barnombudsmannen

Under 2018 lämnade Barnombudsmannen tre rapporter om barn och extremism till regeringen. I rapporterna föreslår vi bland annat en nationell handlingsplan om våld mot barn och att skolans demokratiska uppdrag lyfts.