Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Barns och ungas klagomöjligheter

Barnombudsmannens kartläggning av barns och ungas möjlighet att framföra klagomål och få sin sak prövad när deras rättigheter kränks.

  • Sakområde
    • Barnets rätt att klaga och få upprättelse
Bild på omslag

Barns och ungas klagomöjligheter

Barns och ungas klagomöjligheter

Om publikationen

Barnombudsmannen har de senaste åren systematiskt mött och samtalat med barn och unga i vitt skilda situationer. Den samlade bilden är att många barn och unga i Sverige får sina rättigheter åsidosatta i två grundläggande avseenden. Det handlar om rätten att komma till tals och bli lyssnad på och rätten att få sin sak prövad när rättigheter kränks.

Barnkonventionen ställer krav på oberoende, barnanpassade och effektiva instanser dit barn och unga kan vända sig när deras rättigheter kränkts. Barnkonventionen kräver också att barns rättigheter enligt konventionen ska gå att pröva rättsligt. Utifrån barnkonventionen och barnens berättelser har vi därför kartlagt vilka möjligheter barn och unga har att klaga i Sverige i dag. Vi har granskat dels aktuell lagstiftning, dels handläggning och befogenhet hos berörda myndigheter. Vi har också gjort en enkät med ett urval av de myndigheter som utreder, uttalar sig i eller prövar ärenden med klagomål eller anmälningar från enskilda personer.