Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

FN:s barnrättskommitté allmänna kommentarer 12 och 14

Omslagsbild

FN:s barnrättskommitté allmänna kommentarer 12 och 14

FN:s barnrättskommitté allmänna kommentarer 12 och 14

Om publikationen

Hösten 2018 tog Barnombudsmannen fram en skrift som innehåller den nya översättningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), de två tilläggsprotokoll till konventionen som Sverige har ratificerat samt Sveriges strategi för att stärka barnets rättigheter. Den här skriften är ett komplement som innehåller två av de allmänna kommenterar som har tagits fram xav FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté).

Under vårt arbete med att granska och följa upp hur barnkonventionen implementeras i Sverige har vi åtskilliga gånger konstaterat att professionella har svårt att säkerställa i synnerhet två rättigheter i konventionen, som också är två av konventionens fyra grundprinciper.

Mot bakgrund av detta har Barnombudsmannen valt att särskilt trycka upp dessa allmänna kommentarer från FN:s barnrättskommitté som belyser hur de rättigheterna kan tillämpas i praktiken.

ISBN 978-918744898-0