Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Hur motverkar vi kränkande behandling i skolan?

Bild på omslag

Hur motverkar vi kränkande behandling i skolan?

Hur motverkar vi kränkande behandling i skolan?

Om publikationen

Under 2009 tog Barn- och elevombudet och Skolinspektionen emot 603 anmälningar om kränkande behandling. Det är en ökning med 14 procent jämfört med 2008. Antalet anmälningar har mer än fördubblats sedan 2003. Första kvartalet 2010 har även antalet anmälningar om kränkande behandling i skolan ökat med 70 procent jämfört med samma period 2009.

Mot bakgrund av detta beslöt sig Barnombudsmannen och Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen att kalla tio kommuner till samtal. Syftet var att föra en konstruktiv dialog och formulera lösningar så att kommunerna som skolhuvudmän bättre kan stödja skolorna att arbeta framgångsrikt med att förverkliga lagens krav om nolltolerans mot kränkande behandling i skolan, med resultatet att fler barn känner sig trygga i skolan. Mötet ägde rum hos Barnombudsmannen den 11 maj 2010.

Följande kommuner kallades till mötet: Göteborg, Orsa, Lessebo, Luleå, Örnsköldsvik, Götene, Västerås, Åstorp, Danderyd och Norrköping. De representerar dels kommuner som idag har ett fungerande arbete mot kränkande behandling, dels kommuner som står inför flera utmaningar. Kommunerna valdes ut utifrån tidigare genomförda utvärderingar av Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting. Till mötet kallade vi både en representant från den ansvariga kommunledningen och en representant från den operativa skolverksamheten.