Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkningar och hemlöshet

Barnombudsmannen har träffat barn som har blivit vräkta och/eller lever i tillfälliga boendelösningar såsom hotell och vandrarhem för bostadslösa, i socialtjänstens boenden, inneboende hos vänner och familj eller i andra tillfälliga lösningar.

  • Sakområde
    • Barn i ekonomisk utsatthet
    • Barn och diskriminering
Bild på omslag

Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkningar och hemlöshet

Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkningar och hemlöshet

Om publikationen

Barnen lever i familjer som aldrig kommit in på bostadsmarknaden, i familjer med ekonomiska svårigheter, missbruk, psykisk ohälsa, eller som av andra anledningar har haft svårt att behålla sin bostad.

Orsaken till vräkning och hemlöshet varierar stort. Ibland handlar det om att vara ny i Sverige, om ekonomiska svårigheter, social problematik eller sjukdom. Gemensamt för de barn vi träffat är att de påverkas starkt av den osäkerhet som det innebär att inte ha ett tryggt boende. Vardagen påverkas av trångboddhet och upprepade flyttar. Ofta tar barnet ett stort ansvar för familjens situation, ibland blir rollerna helt ombytta.

Ett eget boende är den starkaste önskan hos de barn som Barnombudsmannen träffat. Att ha ett eget hem skulle innebära trygghet.