Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa

De rättigheter som barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, omfattar alla barn utan åtskillnad eller diskriminering. Trots det visar statistiken på Max18 att det finns skillnader mellan flickors och pojkars levnadsförhållanden. Skolresultat och psykisk ohälsa är två områden där könsskillnaderna är extra tydliga.

  • Sakområde
    • Barn och hälsa
Bild på omslag

Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa

Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa

Om publikationen

För att bidra till en fördjupad förståelse för kopplingen mellan barns levnadsförhållanden och rättigheter har Barnombudsmannen valt att ta fram temarapporter. Syftet är att titta närmare på ett urval av indikatorer från Barnombudsmannens statistiktjänst Max18, söka förklaringar till dagens förhållanden och att diskutera dessa ur ett barnrättsperspektiv.

Enligt barnrättskommittén bör samhället rikta särskild uppmärksamhet mot flickors och pojkars behov och rättigheter, liksom den inverkan som könsrelaterade normer och värderingar har på deras hälsa och utveckling.

Statistiken på Max18 visar tydliga könsskillnader för flera indikatorer. Två områden där könsskillnaderna är särskilt markanta är skolresultat och psykisk ohälsa. I den här rapporten har vi därför valt att fördjupa oss inom dessa två områden.

Det vi fokuserar på är följande:

  • Vilka könsskillnader finns i skolresultat och psykisk ohälsa?
  • Hur kan dessa könsskillnader förklaras?
  • Vilken betydelse får könsskillnaderna ur ett barnrättsperspektiv?