Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Tandvården och barn som far illa

Barnombudsmannen har genomfört en kartläggning av tandvårdens erfarenhet av att möta barn som far illa på olika sätt och vilken beredskap som finns på klinikerna för att hantera sådana situationer.

Tandvården och barn som far illa

Tandvården och barn som far illa

Om publikationen

Nära tre av tio klinikchefer uppger att deras verksamhet har gjort en anmälan till socialtjänsten under det senaste året med anledning av att tandläkare har misstänkt att ett barn farit illa.

Av undersökningen framkommer att de flesta kliniker har riktlinjer för hur tandläkare ska agera när de möter ett barn som de misstänker far illa i hemmet.

Omkring två tredjedelar av klinikcheferna bedömer att deras personal har behov av ytterligare stöd för att kunna agera när de möter barn i sitt arbete som de misstänker har blivit utsatta för våld eller övergrepp, omsorgssvikt eller dental försummelse. Nära hälften bedömer att personalen behöver mer utbildning och ungefär lika många anser att personalen bör samverka mer med socialtjänsten.

De flesta kliniker har även råkat ut för att ett barn uteblir från ett besök trots upprepade kallelser. Något som kan vara ett tecken på att ett barn far illa.