Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

HBTQI och diskriminering

Rättighetskränkningar bland ungdomar som är homosexuella, bisexuella, transpersoner eller har en intersexvariation är vanliga och därför kan dessa ungdomar behöva särskilt skydd och stöd.

Sexuell läggning och könsidentitet är inte begrepp som förekommer i bankonventionen. Däremot har FN:s barnrättskommitté gjort uttalanden som inkluderar sexuell läggning och könsidentitet i diskrimineringsskyddet enligt barnkonventionens artikel 2. Den uttrycker att inget barn får diskrimineras och att staten ska sträva mot att skapa likvärdiga villkor för alla barn.

Aktuella utredningar om unga hbtqi-personers levnadsvillkor visar att de är mer utsatta än andra unga. Skolan upplevs vara en otrygg plats där risken är stor att utsättas för hat, hot, mobbning och våld.

Läs mer om barn och diskriminering.

Barnombudsmannens viktigaste ställningstaganden

För att åstadkomma en trygg och inkluderande skola för unga hbtqi-personer behövs insatser inom tre områden:

  • systematiskt arbete att främja skolans värdegrund, förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande behandling för ett öppet och accepterande skolklimat för alla elever
  • kunskaps- och kompetensutveckling inom hbtqi-frågor för att bemöta hbtqi-elever på ett stöttande och stärkande sätt
  • ett hbtqi-inkluderande perspektiv för att främja tillitsfulla relationer samt att stärka upplevelsen av skolan som en trygg plats

Förslag från rapporten För en mer trygg och inkluderande skola för unga transpersoner och icke-binära, 2022

Fördjupande material

Nyheter

Remissvar och skrivelser

Publikationer