Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

HBTQI och diskriminering

Rättighetskränkningar bland ungdomar som är homosexuella, bisexuella, transpersoner eller har en intersexvariation är vanliga och därför kan dessa ungdomar behöva särskilt skydd och stöd.

Sexuell läggning och könsidentitet är inte begrepp som förekommer i bankonventionen. Däremot har FN:s barnrättskommitté gjort uttalanden som inkluderar sexuell läggning och könsidentitet i diskrimineringsskyddet enligt barnkonventionens artikel 2. Den uttrycker att inget barn får diskrimineras och att staten ska sträva mot att skapa likvärdiga villkor för alla barn.

Aktuella utredningar om unga hbtqi-personers levnadsvillkor visar att de är mer utsatta än andra unga. Skolan upplevs vara en otrygg plats där risken är stor att utsättas för hat, hot, mobbning och våld.

Läs mer om barn och diskriminering.

Fördjupande material

Nyheter

Remissvar och skrivelser

Publikationer